Teknik Support

Spettrobot för löpränna

Spettrobot för löpränna

När jag var verksam som montageledare vid en ombyggnad på en sodapanna upptäckte jag att det behövdes kontinuerlig handspettning av samtliga löprännor.

Jag ansåg det var ett riskfyllt arbete med stor risk för arbetsskador. Jag såg det som fördelaktigt att automatisera den här processen i avsikt att minska skaderisken.