Teknik Support

Demo av spettrobot

Demo av spettrobot

Vi erbjuder demonstration med vår enklare typ av spettrobot för löprännor. Detta innebär att vi kan installera vår spettrobot framför en löpränna och visa den i drift, vilket i sin tur medför att driftledning och operatörer kan skapa sig en egen uppfattning om hur vår spettrobot fungerar under era driftsförhållanden.

Under denna tid finns vi lokalt på plats och kan visa samtliga skiftlag hur vår spettrobot fungerar.